Tester PTC prvků statorových vinutí asynchronních motorů pro SIEMENS Frenštát pod Radhoštěm

Tester PTC slouží pro měření reakční doby PTC termistorů instalovaných ve vinutí statorového svazku asynchronních motorů. Svazky jsou měřeny při trojnásobku jmenovitého proudu a tomu odpovídajícího napětí.
Základem je výkonový regulovaný zdroj sinusového napětí s frekvenčním měničem, napájející testované statorové svazky. Vzhledem k velkému podílu induktivní jalové složky výkonu, je pro její kompenzaci na výstupu zdroje zařazena baterie kompenzačních kondenzátorů se spínanými sekcemi. Potřebný proud je dosažen kombinací řízení výstupního napětí, frekvence a kapacity kompenzačních kondenzátorů. Toto řízení je automatické a nevyžaduje zásah ze strany obsluhy.

Součástí testeru jsou prvky pro kontaktní i bezkontaktní měření teploty.


Elektrické parametry:

  • výstupní napětí: 10 až 3x400V AC

  • výstupní proud: 3000A

  • výstupní frekvence: 10 až 100Hz

  • max. výstupní výkon: 2080 kVAr / 70 kW

Uživatel: Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát

Realizační partner: Primetals Technologies Czech Republic s.r.o.

Rok realizace: 2018

BUBELA Power Electronics, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena © 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!