Proudové generátory pro VŠB

Zařízení pro ověřování algoritmů aktivní filtrace harmonického rušení v napájecí pomocí řiditelného zdroje proudu pro injektáž harmonických složek do napájecí sítě a řiditelné elektronické zátěže.

 Řiditelné zdroje proudu generují do napájecí sítě proud, jehož parametry lze zadávat buď analogových vstupem nebo pomocí definice harmonických či předdefinovaných průběhů, tak aby se vykompenzovaly harmonické proudu připojené zátěže. Zdroje jsou jednofázové, ke každé fázi třífázové soustavy je připojený jeden. Stejným způsobem pracují i řiditelné zátěže, jejichž řízení a funkce je totožná se zdroji proudu. Rozdíl je pouze v tom, že zátěže, na rozdíl od zdrojů proudu umožňují i řízený odběr činného výkonu.

Zátěže mohou být i externí, přes připravené připojovací jednofázové a třífázové zásuvky.

Na vstupu napájecí sítě jsou sériově vloženy přepínatelné tlumivky, které slouží pro vytvoření definované impedance napájecí sítě (změkčení), celkem ve čtyřech stupních:

Sestava je tvořena těmito základními prvky:

  1. Řiditelné zdroje proudu pro injektáž harmonických složek do napájecí sítě v jednotlivých fázích.
  2. Řiditelné elektronické zátěže pro jednotlivé fáze.
  3. Přepínatelné oddělovací tlumivky pro vytvoření definované impedance napájecí sítě.


Technické parametry:

  • napájecí napětí: 3x 230 / 400 V 50 Hz
  • jmenovitý generovaný proud: 5 A rms
  • jmenovitý proud řiditelné zátěže: 5 A rms
  • špičkový generovaný proud: 20 A
  • špičkový řiditelné zátěže: 20 A
  • frekvenční rozsah generovaného proud: 50 až 2500 Hz

Uživatel:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství

Rok realizace: 2020

BUBELA Power Electronics, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena © 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!